תקנון תחרות "אלכסנדר - בתסיסה"

"אלכסנדר - בתסיסה" - תחרות ליצרני בירה חובבים

תחרות בשיתוף Beer & Beyond ומבשלת אלכסנדר.

המטרה העיקרית של תחרות זו היא טיפוח מבשלי הבירה החובבים בישראל,
ומסירת משוב איכותי ומקצועי למבשלי הבירה החובבים ע"י טועמי בירה מקצועיים. 
שלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה יקבלו תעודות הוקרה ויזכו בפרסים. 
פרס נוסף יוענק לבירה שתוגדר כטובה ביותר בתחרות – Best In Show. 

לוח זמנים
פתיחת הרישום לתחרות: 15/11/2017
הגשת הבירות לתחרות: 04/03/2018 ועד ל- 16/03/2018
שלב שיפוט התחרות: 18-21/3/2018

אירוע הכרזת הזוכים של התחרות "אלכסנדר - בתסיסה" יתקיים במסגרת 
חגיגות ביעור חמץ של מבשלת אלכסנדר בתאריך 23/03/2018 בשעות הצהריים, 
במיקום סמוך למבשלה שבעמק חפר (מיקום מדוייק יקבע בהמשך)

מי יכול להגיש בירות לתחרות
התחרות מיועדת למבשלי בירה חובבים ולא מסחריים בלבד. 
מבשל בירה חובב מוגדר ככזה שאינו מוכר בירה באופן מסחרי,
ואשר הכנה ומכירה של בירה מתוצרתו אינה מהווה עבורו מקור הכנסה. 
למען הסר ספק יובהר כי ניתן להגיש לתחרות רק בירות שיוצרו באמצעים ביתיים.

רישום לתחרות
על מנת להשתתף בתחרות יש להרשם מראש באופן מקוון (Online) ולהצהיר על הבירות המתמודדות. 
אין הגבלה על מספר הבירות שניתן להגיש לתחרות.
אין להדביק דבר על גבי הבקבוק ואין לרשום דבר על גבי הפקק.
לאחר קבלת הבקבוקים בנקודת האיסוף יסומנו הבקבוקים בקוד מזהה לכל משתתף.

דמי השתתפות
עלות ההשתתפות בתחרות היא 30 ₪ לכל בירה שתוגש.
משתתף שיגיש בירה אחת בכל קטגוריה (6 בירות סך הכל) יזכה למחיר מוזל של 150 ש"ח דמי השתתפות (במקום 180).
את התשלום יש להסדיר עד למועד הגשת הבירות או במעמד ההגשה עצמה.
התשלום במזומן או בכרטיסי אשראי בחנות ו/או באתר של Beer & Beyond ו/או באתר יעודי שיוקם לטובת התחרות.
לא תהיה החזרת דמי רישום בגין אי הגשת בירה לתחרות או אי השתתפות.

הבירות/קטגוריות שמשתתפות בתחרות הן

1. חיטה בווארית  - (קטגורית BJCP מספר 10A)
2. דופלבוק          - (קטגורית BJCP מספר 9A)
3. IPA אנגלי        - (קטגורית BJCP מספר 12C)
4. אמריקן סטאוט  -  (קטגורית BJCP מספר 20B)
5. אייל בלגי בהיר וחזק - (קטגורית BJCP מספר 25C)
6. בירה מעושנת  -  (קטגורית BJCP מספר 32B)

הגשת הבירות
יש להגיש 3 בקבוקים בנפח 330 מ"ל לכל בירה שמתמודדת.
על מנת לשמור על אובייקטיביות השיפוט, הבירות יוגשו בבקבוקים שאינם מזוהים (בקבוק חום סטנדרטי, ללא מדבקות או סימנים מזהים אחרים). השימוש בפקקים בצבע שחור אסור. כל בקבוק יסומן בעת ההגשה בקוד שישמש לאחר השיפוט לזיהוי המגיש. 
רק בירות שיוגשו על פי ההנחיות לעיל יוכלו להשתתף בתחרות.

את הבירות יש להגיש רק לאחר רישום ובמסגרת התאריכים המצוינים למעלה לנקודת האיסוף הבאה:
Beer & Beyond, רחוב יגאל אלון 159, תל אביב (יש לבדוק את שעות הפתיחה בלינק הזה).

בכל בעיה, שאלה או הבהרה ניתן לפנות במייל ל: info@beerandbeyond.com

השיפוט
הבירות שיוגשו לתחרות ישפטו בטעימה עיוורת על ידי צוותי שופטים המורכבים מיצרני בירה מסחרית מנוסים וטועמי בירה בעלי נסיון רב. כל בירה תשפט בהתאם לסגנון עליה הוצהר בעת מילוי טופס ההרשמה, בהתאם לסטנדרטים של ארגון ה- BJCP.
יובהר כי הבירות ישפטו בפני עצמן ולא ביחס לבירות אחרות בקטגוריה. החלטת השופטים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה. הבירות ישפטו בהתאם לנהלי הBJCP וינוקדו בסולם נקודות כנהוג בתחרויות BJCP.

המטרה העיקרית של תחרות זו היא טיפוח חובבי הבירה בישראל ומתן משוב איכותי ומקצועי למבשלי הבירה החובבים,
ועל כן בזמן השיפוט ימלאו השופטים טפסי משוב יעודיים על הבירות.
הטפסים יסרקו וישלחו למתמודדים במייל לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הכרזת הזוכים.

רף המינימום לפרס עבור מקום שלישי הוא 25 נקודות.
רף המינימום לפרס עבור מקום שני הוא 30 נקודות.
רף המינימום לפרס עבור מקום ראשון הוא 35 נקודות.

בירה שלא תצבור מספיק נקודות על אף שתהיה הטובה ביותר בקטגוריה לא תזכה בפרס.

הפרסים
הפרס הגדול השנה הוא:
טיסה למינכן לארבעה ימים, במהלך פסטיבל אוקטוברפסט!
הפרס יכלול טיסה ליחיד ולינה של שלושה לילות במלון בעיר.  

שאר הפרסים לזוכים במקומות ראשון, שני ושלישי בקטגוריות השונות יהיו: 
מקום ראשון: שובר של 400 ש"ח עבור רכישת ציוד לבירה ביתית +
חומרי גלם למתכון של אחת הבירות של מבשלת אלכסנדר.
מקום שני: סיור במבשלת אלכסנדר לזוכה ועוד 3 חברים.
בסיור יקבלו הדרכה, טעימות ושישיית בירות מתנה לכל משתתף. 
 
מקום שלישי: ערכת אלכסנדר - שישיית בירות, חולצה, כובע וכוס.

הכרזת הזוכים

אירוע הכרזת הזוכים של התחרות יתקיים בתאריך 23/3/2018 כחלק מחגיגת ביעור חמץ של מבשלת אלכסנדר.
שמות הזוכים בקטגוריות השונות יוקראו מעל בימת האירוע והזוכים יוזמנו לעלות ולקבל את תעודות הזכייה והפרסים. 
באירוע יתאפשר לעד עשרה ממשתתפי התחרות לפתוח דוכן ולמזוג בירה מתוצרתם.

בכל שאלה ניתן לפנות במייל לפי הכתובת info@beerandbeyond.com

אנו מאחלים לכם הצלחה בתחרות. התחילו לבשל!

   

אין מוצרים התואמים את הבחירה.